آموزش کابل کشی شبکه

آموزش کابل کشی شبکه

آموزش کابل کشی شبکه

آموزش کابل کشی شبکه

آموزش کابل کشی شبکه شبکه های کامپیوتری  در این قسمت از آموزش نتورک پلاس به بررس کابل کشی شبکه و انواع کابل ها و نحوه ارتباط بین دستگاه ها میپردازیم .

آموزش Network plus (نتورک پلاس ) قسمت سوم بخش اول ( شبکه های کابلی )

مدل های ارتباطی شبکه

آموزش کابل کشی شبکه مدل ها یا مد های که در زیر به آموزش شبکه های کامپیوتری ان ها می پردازیم روش مبادله داده و تعیین کننده جهت ارسال و دریافت داده بین دو دستگاه می باشند .

ادامه مطلب

توپولوژی شبکه

توپولوژی شبکه

توپولوژی شبکه

توپولوژی شبکه

توپولوژی شبکه یکی از مهم ترین بحث های آموزش Network plus  و شبکه های کامپیوتری می باشد . توپولوژی شبکه به نحوه اتصال فیزیکی بین کامپیوتر ها و سرور می گونید . در ادامه به بررسی انواع توپولوژی شبکه های شبکه  می پردازیم . لازم به ذکر است برای اتصال بین کامپیوتر ها حتما نیاز به سرور نمی باشد و به طور مستقیم هم می توان کامپیوتر ها را به یکدیگر متصل نمود و یک شبکه کامپیوتری پیاده سازی کرد.

ادامه مطلب