توپولوژی شبکه

توپولوژی شبکه

توپولوژی شبکه

توپولوژی شبکه

توپولوژی شبکه یکی از مهم ترین بحث های آموزش Network plus  و شبکه های کامپیوتری می باشد . توپولوژی شبکه به نحوه اتصال فیزیکی بین کامپیوتر ها و سرور می گونید . در ادامه به بررسی انواع توپولوژی شبکه های شبکه  می پردازیم . لازم به ذکر است برای اتصال بین کامپیوتر ها حتما نیاز به سرور نمی باشد و به طور مستقیم هم می توان کامپیوتر ها را به یکدیگر متصل نمود و یک شبکه کامپیوتری پیاده سازی کرد.

ادامه مطلب