انتخاب دامنه وب سایت

انتخاب دامنه وب سایت

انتخاب دامنه وب سایت

 انتخاب دامنه وب سایت

انتخاب دامنه وب سایت یکی از مهم ترین انتخاب ها برای شروع طراحی وب سایت می باشد ،که بسیار باید به آن دقت کرد ، که انتخاب دامنه وب سایت ما هم به فیلد کاری ما مرتبط باشد . هم برای مشترک ما که می خواهد این اسم را به خاطر بسپارد و برای ورود دوباره به وب سایت ما در طراحی وب سایت حرفه ای استفاده کند به راحتی قابلیت یادآوری و تایپ راحت را داشته باشد .

ادامه مطلب

هاست و دامنه برای طراحی وب سایت

هاست و دامنه برای طراحی وب سایت

هاست و دامنه برای طراحی وب سایت

هاست و دامنه برای طراحی وب سایت حرفه ای یک امر بسیار مهم است ، بخاطر اینکه شما با طراحی یک وب سایت وارد  دنیای مجازی شده اید . همانند : خرید یا اجاره یک ملک (هاست ) نام گذاری برای کسب و کار خود ( دامنه ) و دکوراسیون و ابزار های مورد نیاز خود برای اجرای اهداف ( طراحی وب سایت)…

پس بنابر این مهم ترین مورد در این دنیای مجازی به نظر شما کدام است ؟

ادامه مطلب