آموزش Network Plus

آموزش  Network Plus

آموزش Network Plus

آموزش  Network Plus

آموزش Network Plus در این قسمت قصد داریم به بررسی دلایل استفاده از شبکه ، انواع شبکه از لحاظ منطقی ، انواع شیکه از لحاظ مقیاس  و در بحث بعدی به توپولوژی شبکه (topology) میپردازیم .

قسمت اول 

دلایل استفاده از شبکه های کامپیوتری

چند دلیل بسیار مهم در آموزش  Network Plus برای استفاده از شبکه های کامپیوتری وجود دارد از جمله : حذف محدودیت های جغرافیایی ، صرفه جویی در زمان و هزینه ، به اشتراک گذاری منابع و امنیت اطلاعات که بحث های بسیاری در مورد آن موجود است .

ادامه مطلب